PAR KAPU SATIKSMI

Redzēju sapni. Latvijā kapu vairs nav. Vispār NEVIENA uz zemes. Nav kur apbedīt aizgājējus. Kapi pārcelti virtuālajā mākonī, e-lietu pārvaldē, īpašas nomenklatūras patiesības spējmaksas departamentā. Krustu šķērsu pa Latvijas zemi brauc oranži-melni, sarkanām zvaigznēm rotāti tramvaji ar nano-pasažieriem. Pieturas ik pēc divdesmit metriem un par izkāpšanu jāmaksā dubultā, ja esi reģistrēts nodokļu maksātājs. Ja nevar izkāpt, pasažieri iznesīs, vienlaikus  tā ģimenes locekļiem izsūtot desmitkārtīgus rēķinus uz visiem iespējamajiem elektroniskās saziņas rīkiem. Ja apmaksa nav tūlītēja, tad no bankas kontiem automātiski tiek atskaitīta summa vēl desmitkārtīgi lielāka. Cilvēki vairs nemirst un klīst. Tas ir pārāk dārgi. Dārgāk kā dzīvot.

Pamodos.

Un te nu palīdziet man atrast atbildes uz šiem jautājumiem, kas radās pēc sapņa! Lūdzu, draugi, juristi, kostitucionālo un valsts tiesību eksperti, krimināltiesību praktiķi un cienītie civilisti!

  1. Vai kapi var būt civiltiesiska darījuma priekšmets (pārdoti, nomāti, izīrēti, patapināti, utt.)?
  2. Vai kapiīpašs nekustamais īpašums, kas paredzēts TIKAI mirušo apbedīšanai, turklāt netiek aplikts ar nodokļiem, var būt civiltiesiskā apritē?
  3. Ja jā (VAR būt civiltiesiska darījuma priekšmets un civiltiesiskā apritē), tad, kas ir šo darījumu būtiskās sastāvdaļas?
  4. Ja nē (NEVAR būt civiltiesiska darījuma priekšmets un civiltiesiskā apritē), tad, kā kvalificējamas jebkādas darbības ar esošiem kapiem un tajos apbedītajiem? (Šobrīd ir paredzēta kriminālatbildība – Krimināllikuma 228.pants „Kapa un līķa apgānīšana” )

kapi

N.B. Foto atrasts internetā te

Šie jautājumi ir svarīgi un atbildes jo īpaši. Mediju paziņojumos, kā piemēram TVNET: “Jau ziņots, ka Rīgas domes Sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas komisija 5.decembrī vienojās, ka no LELB atpirks Lielos kapus, kuru teritorija aizņem 26 hektārus par aptuveni 372 000 eiro. Turklāt LELB tiks rezervēts īpašums 4000 kvadrātmetru izmērā Imantā dievnamu būvniecībai. nav ne vārda par apbedījumiem….. un vispārībā kapu būtību…

Ko darīt ar apbedītajiem? Kur un kad tos pārapbedīs, uz kurieni, kas un par cik to darīs? Tas viss līdz šim nav diskutēts un atklāts jautājumā par Lielajiem kapiem, bet ne jau tik par viņiem stāsts. Stāsts ir par kapiem kā tādiem. Nevaru piekrist, ka kapu zeme ir tikai zeme vien. Tā ir zeme, kas ir atvēlēta noteiktam mērķim – mirušo apbedīšanai. Pienākums par kapiem rūpēties ir ne tikai tuviniekiem, bet tām pašām pašvaldībām, saskaņā ar likumu. Un baznīcām arī. Tāpēc arī no nekustamā īpašuma nodokļa šīs zemes ir atbrīvotas. Savu pienākumu – rūpēties par kapiem un tos uzturēt realizē ar nodokļu maksātāju naudu vai baznīcas budžetu. Tā kā liela matemātika tur nav. Tāpēc diezgan nelietīgi no pašvaldības un baznīcas puses ir nepildīt uzņemtos pienākumus – rūpēties par kapavietām, un tad kad ilgstoši neko nedara, nolaiž līdz miskastes līmenim un faktiski neciena uzticēto….ņemt un pārdot, turklāt ne jau ar tuvinieku atļauju. Šie visi jautājumi ir būtiski. Vai tiešām mēs uzskatām un juridiski spējam pamatot, ka jebkuri kapi, pēkšņi var būt tikt atsavināti kāda vajadzībām, apbedījumi var tikt traucēti kādu merkantīlu iegribu dēļ….Tiešām? Es neesmu dzirdējusi par pārvietotiem kapiem, un ka tā ir normāla prakse pasaulē. Nudien neesmu. Kur, kad tas pēdējo reizi ir darīts?