Pie laika

Iedvesmas un spēka dziesma arī šodienai.

Vārdu autors Rodrigo Fomins(Igo), mūzikas autors Uldis Marhilēvičs

Pie laika

Klusē akmens lūpas
Kas pārvērtis mūs?
Asinis dzīslās atmiņas plūst
Kāds reiz pārtrauks klusēt
Spītā spēku vēl gūss
Asins dzīslās atmiņa
Lukturis veras tukšumā
Bet lūk tur vēl kāds kust
Tas mūsu laiks, viņš asiņo
Bet vaids kā akmens nogrimst klusumā
Tam kurš cirtīs spārnus
Sen jau pašam to trūkst
Asins dzīslās atmiņa plūst
Tam kurš atņem vārdu
Mēle kaukdama žūst
Asins dzīslās atmiņa
No tumsas šķiļas gaisma
Un visu acīs balta top
Tur tautas asinis caur mūžiem
Kā svētību sev nesa līdz

Dzīvību, dzīvību Tēvzemei
Nelūdzam - pieprasām
Dzīvību, dzīvību
Tēvzemei
Nelūdzam - pieprasām

Vārds
reis pārrauts pusē
Spītā spēku vēl gūs
Asins dzīslā atmiņa plūst
No tumsas šķiļas gaisma balta
Un mūsu asinis sev nesa līdz
Kļūst tauta varena un stalta
Laika gaismu kopā nonesīs

Dzīvību,dzīvību
Tēvzemei
Nelūdzam - pieprasām
Dzīvību, dzīvību
Tēvzemei 
Nelūdzam - pieprasām
Dzīvību, dzīvību
Tēvzemei
Nelūdzam - pieprasām

Brīvību, brīvību
Tēvzemei...Pieprasām!!!