Zināt ir tikums.

Vai tā kāda reklāma bija vai kas, bet atcerējos teicienu: “Nezināt ir kauns!”  Tas lika arī atcerēties un mazliet padomāt par pēdējo pāris mēnešu aktualitātēm sabiedrībā, dažādu diskusiju aktivizēšanos un izmaiņām likumos.

Ar 2015.gada 18.jūnija Likumu “Grozījumi Izglītības likumā”, kas stājās spēkā 16.jūlijā, Izglītības likums tika papildināts ar 10.1 pantu, ar kuru ir noteikts, ka

10.1 pants. Izglītība un tikumība

(1) Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene.

(2) Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā izglītojamo no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai.”

Aizvien uzvirmo it kā “izglītoto” un “attīstīto” cilvēku sašutums, kā tad tā – tagad (vai arī beidzot) nevarēs runāt par seksuālo dzīvi plašāk – par dažādām orientācijām, baudas gūšanas veidiem, palīglīdzekļiem, utt….Vai arī dzirdamas diskusijas par to, kā tad to visu “tā tikumiski” tagad stāstīt un mācīt jaunatnei. Un arī Papardes zieds visai aktīvi it kā pat iestājās pret šiem Izglītības likuma grozījumiem…Īsumā, noskaņa bija un arvien ir tāda, ka cilvēkiem ļoti nepatīk tieši vārds “tikumība”, nostādot to pret izglītību…. tā ir ka tas nevarētu apvienoties kopīgam mērķim – izaugsmei.

Sekojot līdzi šādām barjer-diskusijām, mani neatstāja jautājums – kopš kura laika zināšanas ir netikums? Es nesaprotu, kāpēc, piemēram, organizācija “Papardes zieds” pret šādiem likuma grozījumiem iebilda, tādējādi it kā pat netieši atzīstot, absurdus dažus pārmetumus, ka tas, ko māca PZ ir netikumiski. Lai gan tā noteikti nav. Vismaz es uzskatu, ka PZ veic ļoti labu, sabiedriski nozīmīgu izglītošanas darbu, un dara to gana toleranti un tikumiski, par ko viņiem liels paldies!

Un tas man liek domāt, ka mākslīgi tiek radītas pretējas puses, kur vienā pusē ir zināšanas, bet tikums otrā, kas ir ABSURDI.

Man gribētos domāt, ka jo izglītotāki būs mūsu bērni, un jo labāk viņi apzināsies, kas paši ir šajā plašajā iespēju un daudzveidību pasaulē, jo labāk spēs orientēties lielajos informācijas un iespēju plūdos, un jo pārliecinātāka, drošāka un arī tikumiskāka būs mūsu sabiedrība kopumā.

Tikumība nav deklarācija, tikumība ir noteikta (humāna, toleranta, civilizēta, pamatota) uzvedība un attieksme, kas balstās zināšanās un pieredzē.

Tāpēc, es nudien neredzu pamatu jebkādam konfliktam. Labs ir ar šiem grozījumiem – par zinošu UN tāpēc tikumīgu sabiedrību! 😉