Reiderisms kubā jeb termiņuzturēšanās atļauju patiesā seja!

Latvijā ne jau tikai uzņēmumus ar “it kā” likumīgu rīcību grib iegūt dažādi mahinatori. Biznesa vidē to sauc par reiderismu. Tas pats notiek arī ar privātpersonu īpašumiem, jāteic gan vēl rafinētākā veidā.

Tas ir patiess stāsts, kas man uzticēts, par termiņuzturēšanās atļauju radītajām smagajām sekām.

Iedomājieties situāciju, ka Jūs dzīvojiet privatizētā daudzdzīvokļu mājā, kura atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala. Dabiskas ir piespiedu nomas attiecības, jau sen kā ar zemes īpašnieku ir pabeigtas tiesvedības, laimīgi ir noslēgti nomas līgumi un visi – zemes un dzīvokļu īpašnieki mierīgi dzīvo, maksādami savu nomas maksu.

Bet te vienā dienā ierodas Krievijas investors un nopērk no zemes īpašnieka zemi zem šīs daudzdzīvokļu mājas, protams, iegūstot termiņuzturēšanās atļauju Latvijā, un nekavējoties ar Latvijas iztapīgo juristu svētību uzsāk izspiešanas kampaņu – ignorē jau noslēgtos un tam saistošos zemes nomas līgumus, pieprasa nepamatotu un nelikumīgu, kā arī nesamērīgi augstu nomas maksu no dzīvokļu īpašniekiem. Tādējādi, neapšaubāmi, radot emocionāli smagu stāvokli cilvēkiem, kas šķiet, jau visu dzīvē izdarījuši, lai mierīgi dzīvotu.

Tos dzīvokļu īpašniekus, kas kā ēzelīši ar burkānu iebaroti, jau padevušies Krievijas “investora” spiedienam, “investors” pagaidām liek mierā.

Dzīvokļu īpašnieki, kas apzinās jaunā zemes īpašnieka – Krievijas “investora” nelikumīgās prasības, turpina ievērot Latvijas tiesas spriedumus un noslēgtos nomas līgumus. Tas Krievijas pilsonim nepatīk un viņš kā jau “investors” dāsni investē alkatīgajos un bezkaunīgajos Latvijas juristos, kas vēršas tiesā pret Latvijas pilsoņiem – attiecīgajiem dzīvokļu īpašniekiem, pieprasot nepamatotus maksājumus un vienpusēji izdomātu līgumu parakstīšanu un vēl visādus brīnumus.

Un šajā brīdī, protams, ir skaidrs, ka ir jātic Latvijai kā tiesiskai valstij un mūsu tiesu varai kā taisnīgai, godīgai un neatkarīgai esam. Jo tiesa agri vai vēlu lems.

Tomēr ļaujiet man jautāt:

Kādas gan investīcijas, ieguvums un vispār labums Latvijai un Latvijas pilsoņiem no šāda Krievijas vai citas ārvalsts “investora”?

Kāpēc Latvijas pilsoņiem, kas tā jau cenšas izdzīvot savā zemē, vēl ir jātiesājas ar pseido “investoriem” no Krievijas, kuru naudas resursi ne tikai nav apzināti, bet diez vai ir izsmeļami, jo nav to izcelsme noskaidrojama?

Kāpēc Latvijas valdība nepasargā savus pilsoņus no liekām, nevajadzīgām un ilgstošām tiesvedībām, tēriņiem un uztraukumiem?

Kāpēc Latvijas pilsoņiem ir vēl un vēlreiz jācīnās par savām mājām? Kāpēc Latvijas valdība nenovērš šādu situāciju?

Es pieļauju, ka ne viena vien termiņuzturēšanās atļauja, ir iegūta iegādājoties tiešī šādu nekustamo īpašumu Latvijā – zemi zem daudzdzīvokļu mājām, kur piedevām pēc kāda laiciņa vismaz viens dzīvoklis tiek iegādāts jaunā “investora” īpašumā, tādējādi ļaujot viņam ietekmēt arī dzīvokļu īpašnieku sapulcēs lemto sev vēlamā virzienā, ja labi pacenšas. Un ne viena vien tiesvedība par šādu nomu ir Latvijas tiesās. Ne visi cilvēki ir tik stipri un nodrošināti, lai izturētu garo tiesvedības gaitu šādos procesos. Un, ja neiztur, tad “investors” ir zirgā, mēŗkis sasniegts – jo Latvijas pilsonis ne jau mīļuprāt, bet savu īpašumu par grašiem, ar asarām acīs, būs gatavs pārdot un visticamāk pārdos šim “investoram”, lai tikai būtu miers. Lēns, bet it kā likumīgs ceļš – gluži kā pitons nožņaudz savu medījumu, pēc kā to aprij, tā arī šīs termiņuzturēšanās atļaujas smacē Latviju un tās pilsoņus. Un tas nav taisnīgi, tas nav sociāli atbildīgai valstij pieņemami, tas nav normāli. Tikmēr valdības mainās, Saeimas arī….

Tas man liek vēlreiz pārliecināties, ka Latvijā aizvien ātrākus, intensīvākus un agresīvākus tempus uzņem uzturēšanās atļauju  “iegādes” kampaņa. Par to aģitē cilvēki, kas visam zina cenu, bet nezina vērtību. Oskars Vailds tādus ir nosaucis par ciniķiem.

Cilvēks parastais tiek zombēts, mānīts un izmantots. Un vara tizli nedara neko. Nē, būsim precīzi – vara to iniciē un pat atbalsta, jo nepārtrauc to vājprātu, kas notiek. Tā neaptur tautas iznīcināšanu. Nē, tā to veicina.  Vara pat diskutē par iespējamām kvotām, ko noteikt. Tādi ciniski pie varas esošie vēlas noteikt cik daudz tautas un zemes ik gadu izvaros svešu valstu, zemju pilsoņi. Visiem zināms, ka tie nav civilizētas un godpratīgas valsts pilsoņi. Visiem zināms, ka tie ir bandītiskās Krievijas augstākās raudzes naudas maisi, kuru naudas izcelsme nav pilnībā pārbaudāma un nodomi nebūt nav Latvijas attīstība, bet gan iznīcība.  Latvijas valsts Drošības policija jau apliecina, ka uzturēšanās atļauju došana apmaiņā pret nekustamā īpašuma iegādi Latvijā, ir risks Latvijas neatkarībai, brīvībai un vispār pastāvēšanai. Es to vairs nesaucu par risku. Tā jau ir realitāte – Latvija un tauta ir apdrautēta, apzināti tiek iznīcināta.

Aizvien un arvien vairāk uzzinu situācijas un palīdzību lūdz cilvēki, kas uzzinājuši, ka zemi zem to mājām (visbiežāk daudzdzīvokļu mājas) ir nopirkuši tādi “investori” no Krievzemes. Un tad šie “investori” ar alkatīgu vietējo juristu-iztapoņu palīdzību un atbalstu sāk izspiešanas kampaņas – tie nekavējoties pieprasa nesamērīgas zemes nomas maksas, iebiedē un šantažē cilvēkus. Un sākās garais tiesvedību ceļš…un cilvēks parastais, Latvijas pilsonis tiek malts varas radītos dzirnakmeņos, tas tiek sists, jo Latvijas vara ir apzināti radījusi situāciju, kad svešinieki to netraucēti dara. Latvijas valdība neko nav darījusi, lai pasargātu savu tautu. Protams, juristi, kas apzinās situācijas nopietnību, nepaguruši cīnās par Latvijas pilsoņu tiesībām uz taisnīgu tiesu un savu valsti – Latviju. Cīnās gan pro bono, gan arī par samaksu, kas ir tieši un tūlītēji zaudējumi Latvijas pilsoņiem. Un sakiet man – kādēļ gan godīgam Latvijas pilsonim ir jātiesājas ar mūžam badā esošu Krievijas vai citas valsts “investoru” Latvijā?

Tikmēr…. Jūdasi pie varas ik dienu iztapīgi par grašiem nodod tautu un valsti. Vērdiņa vergi.

Nekāds re-emigrācijas plāns nelīdzēs, kamēr ir tik efektīgs emigrācijas plāns!

Jūs teiksiet, Dace, tu sabiezini krāsas.  Un es Jums teikšu – atveriet acis, lai ieraudzītu visā krāšņumā to, kas notiek!

Ir jaizbeidz mūsu zemes izpārdošana. Nekavējoties.

Un valstij ir jāatgūst visas zemes, nekustamie īpašumi, kas šobrīd ir nonākuši jebkādu ārvalstnieku īpašumā. Nekavējoties.

Pitons ir jāaptur un jāpadzen. Nekavējoties.

Never_Give_Up