Kad daži Rīgā grib kļūt vienlīdzīgāki par vienlīdzīgiem.

Pēc dažu interesentu pieprasījuma, atļaušos paust arī savu viedokli par SC līdera Nila Ušakova iniciētajām sabiedriskā transporta biļešu cenu politikas izmaiņām Latvijas galvaspilsētā Rīgā.

Uzreiz fiksēsim īsi, ko Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksmes” iecerējusi no 2014.gada 1.janvāra:

  • deklarētajiem rīdziniekiem biļešu cenu noteikt 70 eiro centu apmērā,
  • Rīgā nedeklarētajiem pasažieriem par vienu braucienu būtu jāmaksā 1,20 eiro.

Cenu atšķirības vienīgais kritērijs – deklarētā dzīvesvieta.

Lai apjaustu šī, visai komplicētā jautājuma laukuma plašumu, nevar iztikt bez pamatu apzināšanas. Un tie pamati ir mūsu Latvijas likumdevēja – Saeimas pieņemtie un spēkā esošie likumi, kas Latvijā ir saistoši absolūti visiem. Kā minimums, ir jāieskatās likumā “Par pašvaldībām”, kurā cita starpā, likuma 14.pantā ir noteiktas arī pašvaldību tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas. 

Jau šobrīd šīs tiesības veiksmīgi izmanto ļoti daudzas pašvaldības Latvijā, visvairāk pieminētās medijos ir Ventspils (piemēram “venti” kā vietējā nauda, kas vairāk gan līdzinās savdabīgam mārketinga atribūtam) un Jūrmala (iebraukšanas maksa (kas būtu šī “vietējā nodeva”), nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 70% apmērā (kas ir nodokļa likmes noteikšana)).

Loģiski rodas jautājums – kāpēc gan tā nevarētu būt arī Rīga ar specifisku sabiedriskā transporta lietošanas un norēķinu kārtību?

Un, manuprāt, pamatojoties uz dzīvesvietas deklarēšanu, sabiedriskā transporta lietošanas ziņā Latvijā tā nevar būt neviena pilsēta, kur nu vēl Rīga.  Mēgināšu izskaidrot savu redzējumu kāpēc.

Iesākšu ar to, ka Latvijā sabiedriskā transporta organizēšanu un lietošanu regulē normatīvie akti – Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums un no tā izrietošie Ministru kabineta “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” kuros ir noteikti pasažieri un kārtība, kādā ir izmantojami braukšanas maksas atvieglojumi visā Latvijā, lietojot sabiedrisko transportu. Braukšanas maksas atvieglojumi neizriet tikai no dzīvesvietas deklarēšanas, t.i., deklarēta dzīvesvieta NAV patstāvīgs pamats atvieglojuma iegūšanai. Ir jābūt vēl kādam pamatam – invaliditāte, noteikts vecums, sociālais statuss.

Interesanti ir tas, ka šo noteikumu 14.punktā ir noteikta atruna, ka  “noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi neattiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem, kas tiek sniegti uz komerciālu principu pamata.”  To izlasot, man atmiņā ataust ziņas par SIA “Rīgas satiksme” komercnoslēpumiem, kuri nav zināmi pat pašvaldības vadībai, utt.  Iespējams, skaļi nesakot, tieši šo atrunu grib izmantot Nila Ušakova komanda, lai realizētu savu ideju par paaugstinātu maksu sabiedriskā transporta lietošanai “nerīdziniekiem”?

Lai vai kā, mums ir jāielūkojas ne tikai augstāk pieminētajos normatīvajos aktos, bet arī Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, kur tā 1.pantā ir noteikts dzīvesvietas deklarēšanas mērķis – panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Likuma 2.panta 2.daļa absolūti skaidri nosaka, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības.

Manuprāt, tas tad arī ir klupšanas akmens SC Līdera Nila Ušakova un SIA “Rīgas satiksme” iecerētajās izmaiņās, jo no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma skaidri izriet, ka tikai viena pati dzīvesvietas deklarēšana nevar un nedrīkst radīt nekādas civiltiesiskas saistības, tai skaitā personificētu braukšanas karšu izsniegšanas pamats tas nevar būt. Tāpēc arī, diemžēl, nevaru piekrist Tiesībsarga biroja paustajam viedoklim, ka ir svarīgi kā vārdiski to noformulē kā “uzcenojumu nerīdziniekiem” vai kā “atlaidi rīdziniekiem”.

Iespējams, šāda atvieglojuma piesķiršana būtu pieļaujama Rīgā un arī citās pilsētās, ja personām tiktu noteikts vēl kāds papildus nosacījums – personīgā transportlīdzekļa neesamība un/vai nekustamā īpašuma esamība Rīgas pašvaldības teritorijā, apvienojot to ar dzīvesvietas deklarēšanu. Tomēr, domāju, ka jebkāda savdabīga braukšanas maksas atvieglojumu noteikšana papildus jau likumos noteiktajiem, ir lieka un absurda, jo vārdu savienojums “sabiedriskais transports” jau pats par sevi liecina par vienlīdzīga pakalpojuma pieejamību. Ja tā nebūtu domāts, tad šādu “sabiedrisko transportu” katrā pilsētā būtu jāsauc kā “Transports … pilsētas iedzīvotājiem”.  Nevar un nedrīkst būt daži vienlīdzīgāki par citiem.

Turklāt, domāju, ka Rīga kā pašvaldība ir vēl  jo vairāk īpašā statusā – Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, kas jau nostāda to prioritārā jeb intereses piesaistes ziņā no visas plašās pasaules ārpus Rīgas robežām labākā stāvoklī. Galvaspilsētu grib redzēt visi. Galvaspilsētā ne tās iedzīvotāju aprite vienmēr būs intensīvāka kā citās valsts pilsētās. Domāju, ka pat Jūrmala ar savu kūrortpilsētas statusu netiek līdzi Rīgas apmeklētāju intensitātei. Līdz ar to, mazākais nepieklājīga, nepamatota un nelikumīga būtu sabiedriskā transporta lietošanas izmaksu noteikšana pasažieriem, ņemot vērā to dzīvesvietu, kas, manuprāt, nekādā ziņā pamatos neietekmē sabiedriskā transporta pakalpojuma pašizmaksu.

Rīga ir Latvijas galvaspilsēta. Katrai valstij galvaspilsēta ir tikai viena. Un tā ir galvenā pilsēta ne tikai valstij, bet arī visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgi. Vienlaicīgi tā ir arī galvenā Latvijas pilsēta, ko apmeklēs ārvalstnieki, kas, ticiet man, labprāt atstās lielus finansu līdzekļus pilsētā daudzās citās formās, kā braucot ar sabiedrisko transportu. Nebūtu labi ārzemniekam sajust atšķirīgu attieksmi paaugstinātas biļetes formā.

Līdz ar ko, es domāju, ka uz šo – it kā mazo jautājumu, nedrīkst raudzīties mazāk kā valstiskā plašumā.

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s