Sveiciens AKKA/LAA un likumdevējiem!

Es runāšu no klausītāja pozīcijas.

Ja AKKA/LAA NAV saistīta ar valsti, tad tās darbība ir saistoša TIKAI tās biedriem un līgumpartneriem. http://www.akka-laa.lv/lat/par_akka_laa/…

AKKA/LAA kompetence – “Padomes uzdevums ir realizēt biedrības stratēģiju, apstiprināt gada budžetu, apstiprināt visas biedrības darbībai nepieciešamās radošās un finanšu programmas un to līdzekļu izlietojumu, izstrādāt un apstiprināt atlīdzības autoriem minimālās normas (tarifus) un to iekasēšanas, sadales un izmaksas noteikumus. ”

Un tas viss biedrības ietvaros!

Tātad tās kompetencē NAV izdot normatīvos tiesību aktus, kas būtu saistoši visā Latvijā – AKKA/LAA NAV likumdevējs.
Tāpat arī AKKA/LAA NAV tiesību normu piemērotājs, jo tāds Latvijā ir tikai tiesu vara un tai piederošās institūcijas.

AKKA/LAA ir vienkāršs darījumu partneris un kā tāds – aktuāls tiem, kas slēdz ar to darījumus, kuriem jābūt noslēgtiem saskaņā ar spēkā esošiem LATVIJAS likumiem, nevis tikai AKKA/LAA noteikumiem.

No manis kā klausītāja NEVAR iekasēt to, kam es neesmu piekritusi! T.I., lai notiktu pirkums ir jābūt vienošanās STARP līdzējiem par konkrētu lietu, cenu, laiku un vietu.

Ar AKKA/LAA man tādas vienošanās NAV un nevar būt, kā noteikti vēl daudziem klausītājiem. Jo AKKA/LAA slēdz līgumus ar jeb izdod licenzes tiem, kas atskaņo, raida, retranslē, utt., nevis ar tiem, kas klausās.

No manis kā klausītāja nav atkarīgs KO un KAD atskaņo un KO un KAD es dzirdēšu, klausoties radio.

Tātad jautājums par autoratlīdzību maksāšanu attiecas uz raidītājiem, translētājiem, retranslētājiem, pavairotājiem, utt.

Nekur NAV stāsts par klausītāju, ka no viņa šī atlīdzība būtu iekasējama.  Ja klausītājs NEVAR pārkāpt autortiesības, tad saskaņā ar APK, tas nevar par autortiesību pārkāpumu atbildēt. Tāpēc klausītājiem nav par ko uztraukties, kamēr tie nekļūst par tiem, kas raida, translē, atskaņo, utt.

Klausītājs NEpelna, NEreprorucē, NEtranslē, NEpatapina, NEtālākpārdod, NEpublicē.

Tad, kad es kā klausītāja varēšu pasūtīt radio, veikalā, bankā, utt. atskaņotās dziesmas, tad arī, AKKA/LAA un Valsts policija, labprāt parunāsim!;) Tikmēr mani un jebkuru citu klausītāju, lūdzu, netraucēt.

Tad, kad es izvēlos, ko klausīties – koncerta apmeklējums, CD iegāde utml., tad arī es apstiprinu savu izvēli nopērkot koncerta biļeti, CD, no kuras attiecīgi, ceru, ka aiziet arī naudiņa autoriem.


P.S. Likumdevējiem (Saeimai) un izpildvarai (Ministru kabinetam), derētu beidzot sākt domāt un rīkoties, nevis gļēvi klusēt un turpināt bezdarbību, kas veicina neizpratni. Vēl trakāk, ja likumdevējs likumus sāk steigā grozīts, nesaprotot kur tad īsti ir problēma. Un vai problēma vispār ir?

P.P.S.  Iesaku izlasīt šo rakstu “Par latviešu mūziku, autoriem un lielo traci” http://go.tvnet.lv/kx4sdu Paldies Guntaram Račam par skaidru valodu, ko sabiedrība GAIDA no AUTORIEM!

37 thoughts on “Sveiciens AKKA/LAA un likumdevējiem!

 1. Nožēlojami ir tas, cik liels lobijs likumdevēja pusē ir AKKA/LAA noziedzīgajām darbībām. Cerams, ka vainīgie kādā brīdī saņems pēc nopelniem un visi ar AKKA/LAA saistītie kļūs pliki un nabagi.

 2. Tieši tā. Divu pušu civiltiesiskas vienošanās, kas skar tresās personas, kuri nav darījuma dalībnieki, nav spēkā.:)
  ___________

  ***
  Skaties ar zelta acīm, kamēr nav nolaupītas! Citu dārgumu jau mums nav. /Imants Ziedonis/

  • Tiesības valsts ir deleģējusi. Tad jau arī pienākums informēt sabiedrību jādeleģē. Tā teikt – kam mums sabiedriskais radio, ja ir AKKA/LAA?

 3. Atvaino, Dace, bet tas ir diletantisms, ne izpratne par jomu. Valsts ir deleģējusi akka/laa veikt autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu, tai starpā izsniegt licences par publisko izpildījumu, kas noteikts AutLik. Sodu par pārkāpumu uzliek policija, jo šāds pārkāpums paredzēts Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Vispārinājumi par tēmu ‘civillikums un darījums’ ir nevietā, jo šajā gadījumā tiek piemērots speciālais likums – Autortiesību likums.

  • Ilze, ja Jūs sakiet, ka klausītājam ir jāmaksā, tad nevaru piekrist, diemžēl.

   1) Valsts tieši AKKAi/LAA šo monopolu nav devusi, bet gan ir radījusi likumu, kad tikai viena organizācija to var darīt – nav pateikts, ka tai ir jābūt tieši AKKAi/LAA. Tāpēc būtu jārunā, vai ir pareizi, ka to dara tikai viena biedrība, kas NAV valsts organizācija.

   2) Uzsveru, ka stāsts ir par personu, no kuras autoratlīdzība NAV iekasējama un, kura NAV administratīvā pārkāpuma subjekts – es runāju par klausītāju!

   Lasīt Autortiesību likuma 63.panta 5.daļu:
   “(5) Autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi tiek administrētas attiecībā uz:
   1) publisku izpildījumu, ja tas notiek izklaides vietās, kafejnīcās, veikalos, viesnīcās un citās tamlīdzīgās vietās;
   2) nomu, īri un publisku patapināšanu (izņemot datorprogrammas, datu bāzes un mākslas darbus);
   3) retranslēšanu pa kabeļiem (izņemot raidorganizāciju tiesības, neatkarīgi no tā, vai tās ir pašas raidorganizācijas tiesības vai tās raidorganizācijai nodevuši autortiesību vai blakustiesību subjekti);
   4) reproducēšanu personiskai lietošanai;
   5) reprogrāfisku reproducēšanu personiskai lietošanai;
   6) vizuālās mākslas oriģināldarbu tālākpārdošanu;
   7) komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.”

   Nekur NAV stāsts par klausītāju, ka no viņa šī atlīdzība būtu iekasējama. Ja klausītājs NEVAR pārkāpt autortiesības, tad saskaņā ar APK, tas nevar par autortiesību pārkāpumu atbildēt.

   Klausītājs NEpelna, NEreprorucē, NEtranslē, NEpatapina, NEtālākpārdod, NEpublicē.

 4. Pareizi ir tas, ka tiešām nevalstiskas organizācijas kā AKKA/LAA nav likumdevējs, tai ir jārikojas saskaņā ar likumu, kuru nosaka likumdevējs.

  Diemžēl šajā analīzē apsolūti nav saprasta pašreiz noteiktā autoru atlīdzības kartība no mūzikas atskaņošanas publiskā vietā. Uz “klausītāju” tas tiešām neattiecas, bet uz “publisko izpildītāju ar jebkuriem tehniskiem līdzekļiem” tas attiecas gan. Un šāds pienākums izriet no šī:

  Autortiesību likuma 15.pants nosaka tos gadījumus, kad autoram ir izņēmuma tiesības rīkoties ar savu darbu, proti, „izņēmuma tiesības” nozīmē, ka neviens cits nedrīkst ar autora darbu rīkoties, pirms viņš nav saņēmis autora atļauju (Bernes konv. princips). Šī panta 3.daļa nosaka, ka autoram ir izņēmuma tiesības publiski izpildīt !! darbu, savukārt šī panta 5.daļa nosaka, ka autoram ir izņēmuma tiesības raidīt !! darbu. Tātad skaidri nodalītas autora izņēmuma tiesības publiski izpildīt darbu no tiesībām darbu pārraidīt, piemēram, radio vai TV ēterā. Sabiedrībā regulāri izskan jautājums, ko nozīmē „publiskais izpildījums”. Atbildi uz šo jautājumu sniedz Autortiesību 1.panta 15.daļa –
  Publiskais izpildījums ir darba vai cita ar šo likumu aizsargāta objekta priekšnesums, atskaņojums vai kā citādi tieši vai ar jebkuras tehniskas ierīces palīdzību vai procesa starpniecību veikts izmantojums ārpus ierastā ģimenes loka.
  Un 15.panta 4.daļā autoram noteiktas tiesības saņemt atlīdzību par katru reizi, kad viņš minētās tiesības deleģē citai personai.

  Rezumē:

  Likums nosaka autora tiesības saņemt atlīdzību par tā darba izmantojumu ārpus ierastā ģimenes loka ar jebkuriem līdzekļiem. Bet lai šādas tiesības realizētu, ir nepieciešams mehānisms, kā šo atlīdzību autoram nodrošināt no katra gadījuma, kad viņa darbs tiek publiski izpildīts. Šāds mehānisms ir noteikts Autortiesību likuma 63.panta 5.daļā, proti, Autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi !!! tiek administrētas attiecībā uz publisku izpildījumu. Likuma formulējums „tikai kolektīvi” ir vienīgais veids kā darbu izmantotājam var radīt iespēju ar vienu licenci saņemt kolektīvu atļauju no visiem autoriem par to darbu izmantojumu. Atgādinājumam – atļaujas saņemšanas pienākums pirms mūzikas atskaņošanas jau ir noteikts Bernes konvencijā. Šādā veidā likumdevējs daudzus gadus atpakaļ radīja iespēju jebkurai personai nenonākt situācijā, kad nezināšanas pēc viņi nepārkāpj Bernes konvencijas Autortiesību likumā noteiktos principus, par ko Administratīvo Pārkāpumu kodeksā noteikti bargie sodi.

  • Es Jums pilnīgi piekrītu. Paldies, ka beidzot sākat komunicēt ar sabiedrību, kaut vai atbildot uz bloga ierakstu.

   Domāju, ka arī piekritīsiet, ka būtu bīstama un nepieņemama prakse, kad cilvēki baidītos ieslēgt radio pat savā birojā… Būtu labi, ja Jūs konkrēti uzskaitītu, kas tad ir tie, kam ir licenze jāpērk. Jūs skaidrojiet, bet nepietiekami – acīmredzot sabiedrībā skaidrības nav.

   Diemžēl, pašlaik ir izveidojusies situācija, kad policija faktiski ir gatava piemērot sodu jebkuram, kam vien nav licenzes. Tā nav Jūsu vaina, bet Jums ir vislielākās iespējas ietekmēt likuma piemērotāju, lai prakse būtu pareiza. Kaut vai sniedzot savus atzinumus, ka autortiesību pārkāpums IR/NAV noticis. Domāju, ka problēma ir komunikācijā un situācijas nepilnvērtīgā skaidrojumā, kas ir labojama.

   Paldies par sižetu LNT, ko tikko redzēju. Pamazām tā skadrība sabiedrībā radīsies un domāju, ka diskusijai attīstoties un rīcībai kļūstot skaidrākai un nepārptotamai, arī sabiedrība nostāsies AKKA/LAA pusē un aizstāvēs autoru tiesības.

 5. Tikai pāris jautājumi – Dzirdot sirēnu kādā no Latvijas pilsētām ikvienam ir jāieslēdz radio vai TV, tā brīža licence būs ar pēcapmaksu visiem?! Cik bīstamāki ir palikuši sabiedriskie transportlīdzekļi, jo to vadītāji brauc austiņās??! Ātros tad palaidīs, ugunsdzēsējus, citus signālus, ja kādu būs aizķēruši krustojumā?! Aklā kaka ir izmantojusi deputātu nezināšanu likumos, lai tie pieņemtu katru ieteikumu no šī kantora. Vēl no DJ licenču maniem jautājumiem, neviens tā arī neatbildēja, kā policists, bez vismaz datora var pārbaudīt CD legalitāti vai materiāla iegādes legalitāti (faila ūdenszīmes, pirkumu apstiprinājumi veikalu datu bāzēs, ielogojoties ar interneta starpniecību), kāpēc vinils pēkšņi neskarts, tanī nevar sadzīt nelegālu drazu? Vai Aklā kaka zina, kas ir PROMO, ko izplata paši mākslinieki saviem sekotājiem, lai redzētu “produkta deju grīdas rezultātu”, saņemtu atsauksmes?! Ko Jūs vispār ziniet 21.gadsimtā bez EMI, SONY un citu US grandu interesēm??! Jūs izskatāties pēc izsmiekla gan mūsu, gan viņu acīs, Jums tikai tāpat neviens kauliņu neatmetīs, un tāpat to nesaprotot turpiniet triekt VALSTS (policija, reidi, protokoli) naudu aizokeāna buržuju vārdā!

  • Nezināšana rada problēmas un klusēšana jo tik. Tāpēc ir jāpieprasa skaidrojumi Kultūras ministrijai, AKKAi/LAA, un arī policijai.

   Ir nepieļaujama situācija, kad nevienam nav skaidrības, un tāpēc visi tiek sodīti.

   Jāni, prieks un paldies, ka pacel jautājumu par 21.gadsimta tehnoloģijām, par kurām “adbildīgie”, acīmredzami baidās runāt…

 6. Ilgi glabāju saraksti ar KM juristi šajā sakarā, 2 gadus senā DJ licenču ieviešanā, kādu gadu atpakaļ izdzēsu.
  īsumā – pērku skaņdarbus caur 2 ASV online veikaliem, kur abiem ir rakstīts noteikumos, ka es drīkstu to lejuplādēt UN pēc tam KOPĒT vienā eksemplārā CD vai citā datu nesējā (Britu Juno tas nav). Tā veikala “pirksts” ir failā, tad diskā, parastā matricā, par kuru aklā kaka jau ir saņēmusi savu daļu. Es esmu samaksājis autoram, izplatītājam, izdevējam, pat te par ierakstīšanu! Kāpēc man vajag “reproducēšanas” licenci, nav pat teikts likumā vai tā ir atskaņošana vai pārizdošana (latviski), bet ir iebāzts neapskaidrots internacionālisms!
  Un vēl ir viens kantoris, kas parazitē kopā ar šiem, LaIPAi arī šis tas vēl jāizskaidro šinī pašā sakarā. 🙂

 7. Situācija ir, ka sabiedriskas organizācijas, kurām uzticēts izsniegt šīs te vispārējās licences kā AKKA/LAA vai LaIPA, nevar nodarboties ar likuma interpretāciju, lai neradītu situāciju, kad vienam vienā gadījumā licence tiek izsniegta, bet otram ļoti līdzīgā situācijā – netiek, jo tas ir jebkādas tiesiskas valsts pamats – vienāda attieksme pret visiem. Iedomājaties policiju, kas sāktu likumu “interpretēt”, kurš vainīgs, kurš nav. Tāpēc AKKA/LAA visās situācijās, kad uzrunāta, var vienīgi citēt likuma burtu “ārpus ierastā ģimenes loka”, lai cik šis regulējums nebūtu skarbs.
  Šobrīd, kā presē lasāms, Kultūras ministrijā plānojas likuma grozījumi publiskā izpildījuma definīcijai. Tas ir absolūti izšķiroši gan AKKA/LAA, gan visiem cilvēkiem, lai regulējums tiktu noteikts kristālskaidrs un netiktu pieļauts, kā izsakās. Tā vietā, lai vainotu visur AKKA/LAA, rekomendējam uzmanīgi un prātīgi sekot līdzi valdības darbam, vai viņi noteiks autoru un izmantotāju dzīvi savstarpēji harmonisku un tā regulētu, ka nevienam nav jautājumu, vai likuma piemērošanu saasinās. AKKA/LAA ir par pirmo.

  • Ja ne AKKA/LAA zina kā vajag, un Jūs sakiet, ka arī policija nezina, tad kā Jūs atļaujaties licenzes isniegt, tirgot un iekasēt naudu?

   Ja Jums ir šaubas… kāpēc rīkojaties? Vai arī, ja jau nāk un prasa licenzi, tad jau jāizsniedz, tad jau persona grib maksāt…kāpēc gan liegt?

   Vai sabiedrība var būt droša, ka nav tādu licenžu, kas nepamatoti izsniegtas un par kurām iekasēta nauda?

   Lūdzu paskaidrojiet, kāda ir Jūsu rīcības motivācija, ja, uzsveru – paši sakiet, ka “īsti nemaz neziniet, jo skiadrības nav”…?

  • Cien. AKKALAA, jūs piesaucat KM, kas gatavo grozījumus Autortiesību likumā publiskā izpildījuma definīcijai. Tad, lūk, KM vakar LNT Ziņām pauda viedokli, ka JAU tagad “ģimenes loks” interpretējams Eiropas tiesību, nevis Latvijas Civillikuma kontekstā, kā to dara AKKALAA Tas nozīmē, ka publiska izpildījuma gadījumā jāizpildās visiem (!!!) trim šiem nosacījumiem (kurus tagad vēl paredzēts nostiprināt likumā): 1) izpildījums vērsts uz vairākām personām, kuras 2) savstarpēji nav personīgi pazīstamas un šis 3) atskaņojums domāts konkrēti šīm personām. Tātad nav vajadzīgas ne birojiem, ne sab. trans. vadītājiem, ne biļešu pārdevējai publiskajā tualetē utt., bet, jā, ir vajadzīgas, piemēram, izklaides vietām u.tml. Kāds ir Jūsu komentārs par šo?

 8. Žetons Jānis Rudmanis par komentāriem. Es saprotu, ka te notiek kaut kādas juridiskas diskusijas, par kurām – neslēpšu – nav man lielas sajēgas. Bet tas, ar ko 21.gadsimtā nodarbojas AKKA/LAA (un tai līdzīgas organizācijas), ir vienkārši apbrīnojami.
  J.Rudmanis jau pieminēja PROMO materiālus. No savas puses piebildīšu – katru nedēļu blogam un radio raidījumam gatavoju ~1h garu izlasi ar nedēļas jaunumiem. Vismaz PUSE, ja ne trīs trešdaļas dziesmu ir PAŠU MĀKSLINIEKU PAR VELTI PIEDĀVĀTAS. Par velti. Tad jautājums – par ko un kāpēc vēl kādam ir jāmaksā?! Ja pareizi saprotu, tad AKKA/LAA ir AUTORU tiesību aizsargātāji. Bet ja es atskaņoju dziesmu, piemēram, Dace to nemaz īsti negribot noklausās, bet Jānis man ir iedevis, lai es to Dacei uzlieku. Tad KURŠ ir ieguvējs? Vai ne Jānis – autors? Tad ko mēs aizsargājam?!

  Ieteikums – neļauties šīm ausu aizmālēšanām ar juridiskiem terminiem no AKKA/LAA puses un reāli cīnītes, cik vien spēka pret šo (un arī LAIPA) kantori. Ir jāsaprot, ka nav vairs 1994.gads un mūzikas bizness ir mainījies. Jā, varu izteikt līdzjūtību Warner/EMI/Sony gigantiem, ka vairs nevar kaviārmaizes stūķēt iekšā māgā savos kabinetos, bet kādreiz tam bija jābeidzas. Turklāt – svarīgākais – mazie leibli šajā situācijā ir tikai ieguvēji. Tātad ieguvējs ir pati māksla – MŪZIKA.

  A.Žagars /AMGmusic/.

 9. Eu, cirka mākslinieki no akkas… Joprojām (jau 3 gadus, starp citu) neesmu saņēmis atbildi/skaidrojumu ne par youtube embedošanu, ne par AL 19.panta 6.punktu, kurā gana skaidri minēts, ka par publiskā telpā dzirdamo vai redzamo autoratlīdzība jāmaksā nav. Varbūt beidzot saņemsieties..?

  Ar cieņu,
  Tas, kurš blogā jūtubi embedoja

 10. Dachinja, lūdzu neļaujieties emocijām un lasiet uzmanīgi, jo esat sapratusi tieši pretejo. AKKA/LAA zina savu pilnvaru robežas, nekad neielaižas tās sašaurināšanā vai paplašināšanā. Tās darbība var būt vienīgi ļoti skaidra – pienākums ir izsniegt licences, ne soli neatkāpjoties no likuma burta. Ja cilvēks vai mēdijs vai uzņēmums atnāk un prasa, vai ir jāizņem licence par mūzikas klausīšanos, tad AKKA/LAA nedrīkst neko vairāk kā citēt likumu , kurš nosaka “ārpus ierastā ģimenes loka”, kas sevī ietver presē pārcilātās kafejnīcas, sabiedriskos transportus, darbu birojus un bezgalīgi daudz citas situācijas. Un, protams, tas izraisa masu emocijas, kaut gan nekas netiek izgudrots no jauna, vai netiek veiktas jaunas darbības. Tas ir preses uzpūsts burbulis.
  Tas, kas šobrīd notiek, ir prese velk laukā dažādus AKKA/LAA darbinieku citātus un pasniedz, it kā tas tiktu izgudrots tieši tagad un no jauna un tiek veiktas kādas jaunas aktivitātes, bet patiesība ir, ka ar savu funkciju izpildam jau kopš 1993.gada un nekas papildus vai mazak ne tiek darīts. Nekas jauns darīts netiek. Jā, tas ir fakts, ka viss notiekošais ir preses sakāpinats un tendenciozi citēts, apzinoties, ka cilvēki neatšķir, kurai iestadei ir pienakums izpildīt likumu (AKKA/LAA) un kura šo likumu rada (MK).
  Ja politiķu regulējums būs savādāks, viss ok – AKKA/LAA strādās pēc tā un Dievs dod to politiķiem to noteikt ļoti skaidru, lai visās situācijās visiem būtu vienādi nosacījumi. Protams, tas nedrīkst būt noteikts klaji pretrunā ar autoru starptautiskām pamattiesībām, bet tas jau ir cits stāsts.

  • Domāju, ka esmu visu sapratusi tieši pareizi.
   Jo:
   1) līdz šim autobusos radio skanēja, jo vadītājs to klausījās, bet tagad nedrīkst.
   2) Savā birojā sēžot klausījos RADIO, bet tagad man saka, ka nedrīkst.
   3) …un vēl daudz kas tiek prasīts, kas agrāk NAV bijis.
   4) agrāk es nopirku radio aparātu, datoru, pieslēdzu internetu un to KLAUSīJOS, tagad “jāpērkt licenzi, lai KLAUSīTOS”… Tā no Jūsu skaidrojumiem sanāk, un tā to saprot sabiedrība.

   Diemžēl Jūs nekādā veidā nepārlieciniet, ka paši saprotiet atšķirību starp klausītāju un raidītāju.

   …un vispār šī nelokāmā AKKA/LAA pozīcija, ka Jums ir apriori taisnība, un, ka tikai Jūs domājiet un ziniet, no kā un cik jāiekasē, NAV mediju uzpūsta problēma – ar to saskarās cilvēki – šoferi, ārsti, skolotāji, biroja darbinieki, utt.

   Un problēma NAV tajos, kas šo absurdu “pirkt licenzi, lai KLAUSīTOS” nesaprot, bet gan tajos, kas to rada – vai tā būtu KM, MK, Saeima, Valsts policija vai monopolisti AKKA/LAA un LIAA – Jūs visi saskaņoti darbojoties, radāt bardaku. Lūdzu tieciet galā vispirms ar pašu izpratni, un tikai tad rīkojaties.

   Latvijas sabiedrība vēl ir ļoti pacietīga un pretimnākoša, kamēr citās valstīs noteikti jau būtu protesti un tiesu procesi…

  • Te nu Jūs aplieciniet, ka paši īsti neziniet, kas rada likumus Latvijā: “.. cilvēki neatšķir, kurai iestadei ir pienakums izpildīt likumu (AKKA/LAA) un kura šo likumu rada (MK).”

   MK ir izpildu vara, kas izdot noteikumus ar likuma spēku, bet likumus rada Saeima. 😉

 11. Man personīgi rodas jautājums – kāpēc veikaliem u.c. tirgotājiem ir jāiegādājas atļauja, ja radio JAU ir nopircis licenci? Kādā sakarā ir dubultā licencēšana??? Vai arī to paredz Bernes konvencija? Jo publisko izpildījumu jau veic radio, nevis veikals. Viņi ir vnk nospieduši play pogu uz radio pults.

 12. Mēs darbā visi esam kā liela draudzīga ģimene, interesanti vai AKKA darbā kad klausās raidījumus arī maksā pati sev? Ja jau klausīties dziesmu taksī, veikalā, darbā ir noziegums, kāpēc pirms katras dziesmas neskan brīdinājums, līdzīgi kā ieslēdzot DVD- aizliegts atskaņot publiskās vietās. Un tomēr braucu vilcienā blakus sēž urla ar skaļi ieslēgtu nokia mūziku- vai vilcienam jāmaksā AKKAI? Kur ir nodefine’ts kurš drīkst ieslēgt, cik skaļi, cik tālu? Ja es piemēra mtirgū ieslēgšu radio, vai visām puķu tantiņām jāslēdz patapinājuma līgums. Cik sekundes drīkst atskaņot bez maksas, kādā kvalitātē jau var runāt par autortiesību pārkāpumiem, piemēram Holivuda neliekas zinis par filmām 400*288 px uz zemākā kvalitātē, vai līdzīga norma nebūtu jāpiemēro arī uz mūziku, citādi nospēlēšui vienu noti- skat jau jāmaksā 20 autoriem.

 13. A par Bernes konvenciju un dubulto licenci tā arī neatbildējāt…. CIEN. KAKA/KAKIŅA……Radio taču jau ir samaksājis….un jūs iekasējat vēlreiz. Vai tā drīkstat darīt? Droši jau ka nē……

  Tā pat arī par PROMO….un ciparu nesējiem…par vinila platēm (kur viss jau ir nomaksāts….autora honorārs, distribūcija, piegāde)…..vienu vārdu sakot, čiks vien bija.

  Iesaku visiem pāriet uz nekomerciāliem interneta radio no ārvalstīm…..kur KAKAI nav pilnīgi nekādas teikšanas par saturu…

  http://www.internet-radio.com/stations/jazz/

  Klausamies uz nebēdu – visiem jauku dienu!

 14. Kā ir, ja mēs kā ģimene stradājam ierastajā ģimenes lokā mājās? Loks ir, telpa nav publiska, sveši nenāk, nevienam citam klausīties neļaujam (specdienesti ar kaimiņu dzīvokļa sienā iemontētiem mikrofoniem neskaitās, šķiet).

 15. Kāpēc nemaksā patiesie labuma guvēji- reklāmdevēji, radio un tv tirgotāji? Ja klausoties mūziku jāmaksā tad klausoties reklāmu lai maksā atpakaļ. Interesanti ja es maksāju par radio klausīšanos tad nauda tiek sadalīta starp visām radiostacijām ieskaitot krievu radio šanson utml? Skaidrs ka radio kā medijs tiek iznīcināts, toties var piereģistrēt domēnu Gibraltārā un retranslēt ko vien vēlies.

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s