21.gadsimta latvietim

Latvijas brīvības simbols šodien
Kā allaž stāv stalts, bet
Nebrīvs varas dzelzs žogā apjozts
Vai Latvijai manai tas nav posts?

Gļēvie steidz kavēt ikvienu, kas
godāt un pieminēt drosmīgos iet.
Pacel galvu Tu šodien augstāk
Ieklausies sirds pukstos, kuri
latviešu asinīm ritot, Tevī ikdienu sit.

Noliekot ziedus pie Mildas kājām,
Lestenē pie iekalto vārdu sienām baltajām,
Godinot, pasakies tiem, kas krita,
Jo nebija viņiem izeja cita.

Tu, latvieti, neuzdrošinies liekties!
Izslejies garā un stāvā stalts!
Par mūžīgu manu un Tavu Latviju –
brīvām letiņu mājām.

/16.03.2012/