Mūžīgais krēsls?

Lasu “Līdz notiesājošam spriedumam Vladimirs Vaškevičs tiks uzskatīts par Finanšu ministrijas (FM) darbinieku, intervijā sacīja FM valsts sekretāre Sanita Bajāre” un nesaprotu – akli, tupi vai vienkārši nelieši kā žurnālisti, tā tiesībsargi? Nevajag muļķot sabiedrību! Vai procesa virzītājs un žurnālisti nezin par drošības līdzekļiem? Kāpēc gan šos-zemāk minētos- nevarētu piemērot? Un vai nav interesanti noskaidrot KāPēC tie īstenībā netiek piemēroti? Jautājumi uzdodami tieši procesa virzītājam, tāpēc – lai jau tiek arī žurnālistiem šis špikeris, lai sāktu varbūt uzdot pareizos jautājumus!

Lasīt Kriminālprocesa likuma (KPL) konkrētus pantus:

253.pants. Aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai

(1) Aizliegums tuvoties noteiktai personai ir ar procesa virzītāja lēmumu paredzēts ierobežojums aizdomās turētajam vai apsūdzētajam atrasties attiecīgajai personai tuvāk par lēmumā minēto attālumu, izvairīties no fiziska vai vizuāla kontakta ar to un neizmantot nekādus sakaru līdzekļus vai informācijas nodošanas paņēmienus, lai kontaktētos ar šo personu.

(2) Aizliegums tuvoties noteiktai vietai ir ar procesa virzītāja lēmumu paredzēts ierobežojums aizdomās turētajam vai apsūdzētajam apmeklēt attiecīgo vietu vai atrasties tai tuvāk par lēmumā minēto attālumu.

(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto aizliegumu pārkāpumu nav uzskatāma tuvošanās noteiktai personai vai vietai, ja tas notiek kriminālprocesa ietvaros, pildot procesa virzītāja norādījumus.

! Attiecīgi aizliedzot tuvoties jebkurai FM amatpersonai vai darbiniekam un pašai FM un tās pārraudzībā esošām iestādēm, tādējādi maksimāli izslēdzot iespēju, ka aizdomās turamais ietekmēs procesā iesaistītās personas (liecinieki, piemēram).

254.pants. Noteiktas nodarbošanās aizliegums

(1) Noteiktas nodarbošanās aizliegums ir ar procesa virzītāja lēmumu noteikts ierobežojums aizdomās turētajam vai apsūdzētajam uz laiku veikt noteikta veida nodarbošanos (darbības) vai pildīt konkrēta amata (darba) pienākumus.

(2) Lēmumu par noteiktas nodarbošanās aizliegumu nosūta izpildei personas darba devējam vai citai attiecīgai institūcijai.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētais lēmums ir obligāts jebkurai amatpersonai un izpildāms triju darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Par lēmuma izpildes uzsākšanu amatpersona paziņo procesa virzītājam.

! Attiecīgi aizliedzot strādāt valsts iestādēs – FM un tās pārraudzībā esošās iestādēs, tādējādi maksimāli izslēdzot iespēju, ka aizdomās turamais varētu izmantot savu ieņemamo amatu, pilnvaras un ar to saistīto ietekmi iespējams paveiktā noziedzīgā nodarījuma slēpšanai, kā arī jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā.

______________
Ja personai ir celta apsūdzība, tad no aizdomās turamā tā ir kļuvusi par apsūdzēto, kurai VAR un, jo īpaši kukuļošanas lietās, VAJAG piemērot augstāk minētos drošības līdzekļus, jo ir jāpasargā kā valsts iekārta, tā arī sabiedrība no jauniem noziedzīgiem nodarījumiem, ko šī persona varētu izdarīt. Procesa virzītājam ir tikai JāGRIB un jāiestājās par tiesisku valsti jeb “Viens likums viena taisnība visiem!”

 

________
Ielūkojoties TVNET, ir lasāms, ka minētie drošības līdzekļi ir tikuši piemēroti…bet kā izskatās veiksmīgi apieti. Nnu ko – tad vajag jaunu lēmumu, kurš tver plašāku FM amatu loku un personas, kurām nedrīkst tuvoties.