Dubultmorāle?

Ja tā runāt var atļauties ST priekšsēdētājs, tad viņš galīgi neveicina tiesisko apziņu valstī!!!

Kāds tad ir tas PATIESAIS labums ko gūst, tie, kas atklāj nelikumības – Loskutovs un Čepāne? Lai atklāj to, ko zin!
Kurš ceļ kam neslavu???

Un kāds ir sabiedrības labums, ja tiesu lemj tie, kas likumus pārkāpj?

Gribētos zināt, kurā diennakts laikā Kūtris ir ST priekšsēdētājs un kurā ir tikai parasts LR iedzīvotājs???

Interesants šai situācijā ir arī Satversmes tiesas likuma 35.pants…

35.pants. Satversmes tiesas tiesneša neaizskaramība

(1) Kriminālvajāšanas uzsākšana pret Satversmes tiesas tiesnesi, kā arī viņa apcietināšana nav pieļaujama bez Satversmes tiesas piekrišanas. Šā lēmuma pieņemšanai nepieciešams visa tiesnešu sastāva absolūtais balsu vairākums

(2) Satversmes tiesas tiesneša aizturēšana, piespiedu atvešana un pakļaušana kratīšanai var notikt tikai ar Satversmes tiesas piekrišanu. Šos jautājumus Satversmes tiesa izskata triju tiesnešu sastāvā.

(3) Par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem Satversmes tiesas tiesnesi var saukt pie disciplinārās atbildības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2001.)”

Situācijā, ja kaut viena tiesneša godaprāts, tiesiskā apziņa ir sašķobījusies, vai tas tapis atkarīgs un vairs nav brīvs, vai ir iespējama tiesiska un taisnīga situācijas risināšana? Vai ir NEiespējama likumpārkāpēju piesegšana no likumsargu puses?

Ja likumus raksta krimināli politiska mafija, tos piemēro apšaubāma godīguma tiesneši… cik tiesiska ir valsts? Un vai kas var mainīties, ja netiek mainīti cilvēki, kas šos amatus ieņem?
P.S. Foto no google.com